Recepční služby

S nabídkou našich služeb je spojeno i poskytování recepčních služeb, které se nejčastěji využívá v kancelářských a administrativních budovách, na vrátnicích a v recepcích bytových domů. Při výběru pracovníků recepce je kladen maximální důraz na reprezentativní vystupování a profesionální zajištění služby. Pracovník recepce má za úkol především poskytovat informace návštěvníkům objektu, proto se snažíme zajistit, aby pracovník recepce působil příjemně a byl ochotný řešit každý požadavek zákazníka.

Školení pracovníci recepce obsluhují telefonní ústřednu, starají se o evidenci klíčů, evidují vstup hostů a zákazníků, přebírají a třídí poštovní zásilky, poskytují informace zákazníkům a plní své povinnosti dle požadavků zákazníka. Recepční služba je poskytována ve společenském oděvu.