Poskytování komplexních bezpečnostních a recepčních služeb

Od roku 1996 představuje společnost B+H, spol. s r.o. partnera v poskytování komplexních bezpečnostních a recepčních služeb. Jsme specialisté na nepřetržité 24 hodinové monitorování a ostrahu objektů, majetku a osob, o čemž svědčí naše dlouholeté zkušenosti a osvědčený postup.

Zajišťujeme projekty pro nejrůznější sektory – od státních institucí, přes logistické a skladové areály až po nemocnice a bytové či kancelářské budovy. Naši pracovníci jsou znamením profesionality, laskavosti a důvěryhodnosti, představují tak naši společnost v nejlepším světle. Naši bezpečnostní pracovníci jsou kvalifikovaní profesionálové s certifikátem strážný a čistým trestním rejstříkem.

Naším cílem je přizpůsobit naše služby konkrétním potřebám našich klientů. Vzhledem k tomu, že naši pracovníci ostrahy a recepce jsou často prvními osobami, které návštěva klienta potká, dáváme velký důraz na výběr vhodných kandidátů pro reprezentaci vaší i naší společnosti. Pro každého z našich klientů připravujeme individuální bezpečnostní analýzu a navrhujeme řešení pro optimalizaci ostrahy a recepčních služeb.

Naším hlavním cílem je neustále upevňovat důvěru v naše služby a zvyšovat jejich kvalitu. Pro zlepšení stávající činnosti bylo rozhodnuto jednatelem společnosti o zavedení systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) dle ČSN EN ISO 45001:2018 a tím zvýšit konkurenceschopnost a kvalitu naší činnosti. Naší nejvyšší prioritou je uspokojení potřeb našich zákazníků, což považujeme za hlavní poslání celé naší organizace.

Vedení společnosti je odhodláno neustále zlepšovat efektivitu našeho řízení, mimo jiné prostřednictvím stanovování konkrétních cílů, hodnot a kontrolních mechanismů.

 

V oblasti řízení kvality to znamená především:

 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
 • služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti
 • základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost
 • naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v regionu ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby, podporuje regionální sportovní, kulturní a společenské aktivity
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků
 • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitost
 • nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému řízení kvality jsou především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech aspektů, stanovení cílů a definovaný systém kontrolních mechanismů

 

 

Oblast systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP)

 • Společnost se zavazuje trvale zlepšovat systému managementu BOZP, plnit příslušné právní předpisy BOZP a další požadavky, které jsou na organizaci kladeny nebo k jejichž plnění se přihlásila a dále:
 • Identifikovat a řídit své chování a jeho vlivy na bezpečnost práce
 • Stanovovat cíle a programy pro neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti práce
 • Používat bezpečnější technologie s minimem výskytu rizik
 • Uplatňovat vysoké nároky na bezpečnost práce u subdodavatelů
 • Snižovat náklady vzniklé v důsledku úrazů, havárií a nehod
 • Prohlubovat povědomí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a komunikovat s veřejností a se zaměstnanci v oblasti BOZP

 

Pojištění našich služeb

V případě pochybení našich zaměstnanců máme uzavřené pojištění odpovědnosti právnické osoby u Generali České pojištovny s limitem plnění do výše 20.000.000,- Kč.

 

Účast na výběrovém řízení

Pokud se rozhodujete o zavedení nové bezpečnostní nebo recepční služby, případně jste nespokojeni s Vaší stávající, budeme rádi, pokud nás oslovíte a zařadíte do Vašeho výběrového řízení. Pro individuální nabídku je možné vyplnit poptávkový formulář a my se Vám obratem ozveme. Důležité věci řešíme ihned a snažíme se vždy vyhovět našim klientům k oboustranné spokojenosti.

 

Poskytování náhradního plnění

Odebíráním našich služeb podpoříte zaměstnávání osob OZP (osob se zdravotním postižením). Snadno tak vyřešíte splnění zákonem stanoveného povinného podílu zaměstnávání OZP a podpoříte vytvoření nových pracovních míst na chráněném trhu práce. Na základě dohody sepsané s Úřadem práce pro Prahu-východ jsme společností, která je od roku 2016 uznanou na chráněném trhu práce. Na celou fakturovanou částku bez DPH Vám v případě zájmu poskytneme náhradní plnění.

 

Ověřený dodavatel služeb

V průběhu plnění zakázek jsou vždy dodržovány veškeré pracovněprávní předpisy. Součástí dohody s Úřadem práce jsou pravidelné čtvrtletní kontroly u finančního úřadu, celního úřadu, sociálním zabezpečení a u veřejných zdravotních pojišťoven. Pravidelných dokládáním výpisu z účtu je Úřadem práce ověřeno, že jsou všechny povinné platby za zaměstnance placeny řádně a včas. Na základě výše uvedených ověření se společnost řadí mezi důvěryhodné poskytovatele služeb.

Naše společnost je evidována na portále Ministerstva pro místní rozvoj v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, které je možné si ověřit na stránkách: Výpis z SKD – ISVZ (nipez.cz)    IČ: 62968939

 


Ing. Lukáš Dupal
jednatel společnosti

„Konkurence na trhu v oblasti bezpečnostních služeb je velká. Za naším úspěchem stojí tvrdá práce a individuální přístup k zákazníkům. Své dlouholeté zkušenosti se snažím přizpůsobit tak, aby vyhovovali konkrétním potřebám každého z nich. Našim cílem je spokojenost zákazníků, kteří se budou díky našim službám cítit v bezpečí. Věřím, že i Vy budete chtít navázat spolupráci s naší bezpečnostní službou a přesvědčíte se, že pro Vás můžeme být perspektivním obchodním partnerem, na kterého se můžete spolehnout.“

Realizované zakázky

TAGS: #o-nas  #ostraha-objektu #vyberove-rizeni  #recepcni-sluzby #bezpečnostní-služby #bezpečnostní-služba