Cenová nabídka služeb

Cena je vždy zpracována individuálně dle požadavků zákazníka. Při nezávazném osobním jednání bude provedena prohlídka objektu, během které se se zákazníkem domluvíme na poskytování služeb způsobem, který bude efektivní, ekonomicky únosný a plně funkční.

Pro zpracování nezávazné cenové nabídky vyplňte níže uvedený formulář:

* Povinné údaje

** B+H, spol. s r.o. je plátcem DPH. Cena je zpracována se zřetelem na navýšení minimální mzdy platné v daném období a s tím spojené finanční náklady při odvodech daní, proplácení dovolené, ošacení, vybavení technickými prostředky, náklady spojené s kontrolní a metodicko-řídící činností vedení společnosti.

*** Zpracování osobních údajů, uvedených ve formuláři, bude dle nařízení Evropského parlamentu a Radu EU č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) sloužit pouze pro potřeby společnosti B+H, spol. s r.o., jako správci osobních údajů. Osobní údaje budou použity v souladu s platnými předpisy ke zpracování cenové nabídky na poskytování služeb.


TAGS: #cenik-sluzeb, #cenik, #poptavkovy-formular