Náhradní plnění je možné vyřešit odebíráním našich služeb.

Náhradní plnění je ideální a praktické řešení pro soukromé i státní společnosti, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců a nemohou splnit povinnost zaměstnávat osoby OZP (osoby se zdravotním postižením) a zároveň nechtějí platit povinný podíl do státního rozpočtu.

Naše společnost je uznána na Chráněném trhu práce, protože zaměstnává více než 50% osob OZP z celkového počtu všech zaměstnanců. Místně příslušný Úřad práce s naší společností uzavřel písemnou dohodu, na základě které je naše společnost od roku 2016 uznána na Chráněném trhu práce dle §78a zákona č.435/2004Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  https://www.uradprace.cz/web/cz/seznam-dodavatelu-nahradniho-plneni

Veškerou administrativu spojenou s náhradním plněním řešíme my.

 

 

Evidence náhradního plnění – metodika

Odběratel si založí účet na portále Úřadu práce (www.uradprace.cz).

Odběratelem v souvislosti s náhradním plněním je ten, jehož IČ či rodné číslo figuruje v systému (e-identita nebo datová schránka) a jejichž údaje jsou shodné s údaji odběratele v evidenci náhradního plnění. Odběratel se přihlásí do aplikace na portále MPSV (www.mpsv.cz/cas/login) a po přihlášení si v nastavení nastaví svůj email potřebný k odsouhlasení údajů.

Zaevidované odebrané služby v aplikaci náhradního plnění ze strany dodavatele je nutní zkontrolovat a potvrdit. Zákon o zaměstnanosti ukládá dodavateli povinnost vložit do evidence údaje o poskytnutém plnění do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení. Odběratel po kontrole klikne na tlačítko „odmítnout/vrátit/schválit“. Pro celkovou kontrolu je možné v sekci Doklady – vyfiltrovat po zadání IČ dodavatele – všechny doklady a vyexportovat do tabulky ve formátu .xml.

V případě dotazů ohledně našich vložených dokladů Vám rádi odpovíme a poradíme s evidencí náhradního plnění na portále. Více informací se dozvíte na portále Úřadu práce (www.uradprace.cz/web/cz/zamestnavani-ozp).


TAGS: #nahradni-plneni, #OZP, #evidence-nahradniho-plneni