Pracovníci ostrahy

Vždy se snažíme vyhovět nárokům našich zákazníků, proto vybíráme pro objekty takové zaměstnance, kteří budou při osobním kontaktu se zákazníkem reprezentovat nejen našeho klienta, ale i naši společnost. Pracovníci dodržují na pracovišti předepsaný stejnokroj a jsou vždy označeni jmenovkou.

 

Režim ostrahy

Pracovníci vykonávají službu v režimu denních a nočních směn, dle přání zákazníka. Režim ostrahy může být dle požadavků operativně změněn. Pracovníci provádí ostrahu objektu a recepční služby včetně obchůzkového systému v rozsahu zadaném naším zákazníkem. Pracovníci striktně dodržují směrnice pro výkon služby a nařízení na daném objektu

Hlavním úkolem zaměstnanců je provádění kontrol vnitřních i vnějších prostorů budovy, evidence klíčového režimu, základní ovládání PC a kamerového zařízení, kontrola vjezdu a výjezdu vozidel, kontrola a evidence osob vstupujících do objektu, kontrola dodržování pořádku a dodržování interních směrnic zákazníka.

 

Kvalifikace zaměstnanců

Všichni pracovníci ostrahy jsou držiteli certifikátu strážný 68-008-E a jsou fyzicky zdatní pro výkon dané činnosti. Pracovníci jsou pravidelně školeni v oblasti BOZP a požární ochrany, školení práce s PC, vyprošťování osob z výtahů a zvládání a řešení krizových situací, které mohou během směny na daném objektu nastat.


TAGS: #realizacni-tym, #rezim-ostrahy, #kvalifikace-zamestnancu,